Kako Funkcioniraju – Tesla Hyperlight EyeWear

Sva svjetlost koja prolazi kroz naočale THE® preobražava se u hiperharmoniziran oblik svjetlosti jedinstvene strukture.


Fuleren C60, kvantnomehanički pretvarač svjetlosti


Simetrija i dinamika fulerena C60 odgovaraju simetriji i dinamici zdravih biostruktura. Svojim kvantnim svojstvima (koja uključuju jedinstvenu rotaciju 18 milijardi puta u sekundi) C60 prenosi informacije biostrukturama na kvantnoj razini. Hiperharmonizirana svjetlost učinkovito se uklapa u biostrukture na temelju načela rezonancije. Hiperharmonizirana svjetlost poremećene biostrukture može obnoviti i vratiti u zdravo prirodno stanje. Tim procesom štitimo, revitaliziramo i reguliramo sve fiziološke procese kako bismo vratili optimalno zdravlje: Vidite više. – Razmišljajte brže. – Osjećajte se bolje. – Budite najbolji što možete biti.

Fullerene Structure Atom

NAOČALE THE® NADAHNUTE SU OTKRIĆEM MOLEKULE FULERENA C60, KOJE JE OVJENČANO NOBELOVOM NAGRADOM.

Nobelova nagrada za kemiju 1996. godine dodijeljena je znanstvenicima Krotu, Smalleyju i Curlu za otkriće fulerena C60, molekule čija se struktura odlikuje Fibonaccijevom ikozaedralnom simetrijom. Uz grafit i dijamant, fuleren C60 jedan je od osam alotropskih modifikacija ugljika, a odlikuje se simetrijom koja je prisutna u zdravim funkcionalnim biološkim strukturama i u cijelome svemiru, za koji je Platon tvrdio da se odlikuje dodekaedarskom simetrijom. Taj je revolucionarni znanstveni pronalazak otvorio posve novo poglavlje u nanotehnologiji i kvantnoj medicini te je pridonio razvoju novih oblika liječenja kojima se može produljiti život.

HIPERHARMONIZIRANA SVJETLOST

Hiperharmonizirana svjetlost (hiperstrukturirana svjetlost) ima istu energijsku strukturu kao 85 % zdravih biomolekula u ljudskome tijelu. Zbog raznih čimbenika (prirodnoga procesa starenja, okolišnoga zagađenja, stresa itd.) zdravo se stanje biomolekula narušava, zbog čega dolazi do bolesti i prijevremena starenja. Zahvaljujući njezinu jedinstvenu obliku, hiperharmoniziranom se svjetlošću (hiperstrukturiranom svjetlošću) energija poremećenih biomolekula (strukturirane tjelesne tvari) održava i obnavlja pa one ponovno poprimaju isti savršen oblik – svoje prirodno zdravo stanje.

Prema načelima rezonancije povezanima s biomimikrijom, kada se dva entiteta/rezonatora (poput hiperharmonizirane svjetlosti i zdravih biomolekula) odlikuju istom vrstom simetrije, hiperharmonizirana svjetlost prevladava zbog svoje savršene strukture i nameće svoju energiju i informacijska svojstva poremećenim biomolekulama. Time se one dovode u homeostazu i prirodno zdravo stanje.

Clahtrin Structure Formula

OČUVANJE ZDRAVA VIDA KLJUČNO JE ZA OČUVANJE MENTALNOGA I TJELESNOGA ZDRAVLJA.

Naše oči nemaju prirodnu fiziološku zaštitu od opasna zračenja visokoenergijske umjetne rasvjete u zatvorenim i otvorenim prostorima ni od štetna sunčeva zračenja. Ta štetna svjetlost nepovratno oštećuje naše oči uzrokujući nastanak mrena i degeneraciju makule. Nadalje, takva svjetlost ima štetan učinak na moždane funkcije i naše opće zdravstveno stanje.
Naočale THE® predstavljaju jedinstveno rješenje za istovremeno poboljšanje vida i moždanih funkcija, jer se njima blokira štetno zračenje, koje se usto pretvara u optimalan raspon kvantno strukturirane hipersvjetlosti u kojemu se ogleda savršena simetrija istovjetna simetriji prisutnoj u biološkim strukturama. Naočale THE® pomažu vam da postanete vitalniji, zdraviji i uspješniji.

Influence Brain

UTJECAJ SVJETLOSTI NA MOZAK

Svjetlošću se regulira ravnoteža raznih hormona prisutnih u mozgu, a taj je proces poznat pod nazivom cirkadijalni ritam. Nobelova nagrada za medicinu 2017. godine dodijeljena je znanstvenicima Hallu, Rosbashu i Youngu, koji su zaslužni za to otkriće.

Naočale THE® korisnicima na jedinstven način pomažu u regeneraciji biomolekula i biostruktura radi očuvanja optimalnih bioprocesa u očima i mozgu. Rezultat je psihofizička ravnoteža: vidite više, razmišljate brže, osjećate se bolje, najbolji ste što možete biti. Zbog svega toga ove su naočale nužan, razuman i pametan izbor za sve.

U HIPERHARMONIZIRANOJ SE SVJETLOSTI ODRAŽAVA UNIVERZALNI ZAKON SKLADA I LJEPOTE (ZLATNI REZ).

Cijeli je svemir, na ovaj ili onaj način, organiziran u skladu s geometrijskim zakonima, od makrokozma do mikrokozma. To vrijedi čak i za biomolekule u našemu tijelu. Najistaknutiji od tih zakona svakako je zlatni rez.

Leonardo da Vinci spoznao je načelo zlatnoga reza i primjenjivao ga je u svojemu radu. To se načelo pokorava univerzalnome zakonu sklada i ljepote pa se njegovom primjenom stvaraju nenadmašna tehnološka i umjetnička remek-djela.

Hiperharmonizirana (hiperstrukturirana) svjetlost u skladu je s tim jedinstvenim načelom te stupa u savršenu interakciju s biostrukturama prema načelu rezonancije, za razliku od sve ostale svjetlosti. Rezonantnim prijenosom hiperharmonizirane svjetlosti (kvantne energije i informacija) održavaju se biomolekule, zbog čega se regenerira cijelo ljudsko tijelo.

Golden Ratio Image

HIPERHARMONIZACIJA SVJETLOSTI (PREOBRAZBA SPEKTRALNOGA PROFILA)

VIDLJIVI SPEKTAR SUNČEVE SVJETLOSTI

Prikazan je visokoenergijski spektar štetnih valnih duljina < 450 nm (ŠD) (ljubičasto i plavo svjetlo).
• Prikazane su poželjne valne duljine (PD) (450 – 780 nm) uz previsoku razinu energije, koja je štetna za zdravlje.

VIDLJIVI SPEKTAR SUNČEVE SVJETLOSTI NAKON PROLASKA KROZ LEĆE BIOPTRON Hyperlight Optics®

Visokoenergijski spektar štetnih valnih duljina ≤ 450 nm (ljubičasto i plavo svjetlo) znatno je manji. To znači da je količina štetne energije smanjena kako bi se postigla razina optimalna za zdravlje.
• Suvišna i štetna razina energije dobrih valnih duljina (450 – 780 nm) također je smanjena i preobražena u hiperharmoniziranu strukturu koja se odlikuje razinom energije poželjnom za zdravlje.

SPEKTAR NEONSKOGA SVJETLA

Prikazan je visokoenergijski spektar štetnih valnih duljina < 450 nm (ljubičasto i plavo svjetlo), dok je razina energije poželjnih valnih duljina (450 – 780 nm) niža od optimalne.

SPEKTAR NEONSKOGA SVJETLA NAKON PROLASKA KROZ LEĆE BIOPTRON Hyperlight Optics®

Visokoenergijski spektar štetnih valnih duljina (ljubičasto i plavo svjetlo < 450 nm) preobražen je u poželjne valne duljine (450 – 780 nm), čime se prethodno nedostatna razina energije podigla na razinu koja je optimalna za zdravo funkcioniranje očiju i mozga.

SPEKTAR BIJELOGA LED-SVJETLA

Prikazan je visokoenergijski spektar štetnih valnih duljina < 450 nm (ljubičasto i plavo svjetlo), dok je razina energije poželjnih valnih duljina (450 – 780 nm) niža od optimalne.

SPEKTAR BIJELOGA LED-SVJETLA NAKON PROLASKA KROZ LEĆE BIOPTRON Hyperlight Optics®

Visokoenergijski spektar štetnih valnih duljina (ljubičasto i plavo svjetlo < 450 nm) preobražen je u poželjne valne duljine (450 – 780 nm), čime se prethodno nedostatna razina energije podigla na razinu koja je optimalna za zdravo funkcioniranje očiju i mozga.

Tesla Glasses Charachteristics
<

Leće BIOPTRON Hyperlight Optics® osmišljene su radi unaprjeđenja ljudskoga zdravlja, razvoja nenadmašnih kognitivnih sposobnosti, poboljšanja izgleda i bolje kvalitete života. Na taj način one pridonose našoj misiji:

OSJEĆATI SE BOLJE. ŽIVJETI BOLJE.

Leće BIOPTRON Hyperlight Optics® s obiju su strana premazane najkvalitetnijim zaštitnim slojevima. Lako se održavaju, otporne su na ogrebotine i odlikuju se dugim vijekom trajanja. Zahvaljujući kvalitetnoj izradi leća i okvira leće BIOPTRON Hyperlight Optics® istovremeno predstavljaju revolucionarnu patentiranu tehnologiju i elegantan proizvod. Leće BIOPTRON Hyperlight Optics® posve su jedinstvene i nemaju konkurenciju na svjetskome tržištu.

Patentirana nanotehnologija temelji se na upotrebi fulerena C60 i na otkriću hiperharmonizirane i hiperpolarizirane svjetlosti, zbog čega je ovjenčana brojnim prestižnim međunarodnim nagradama.
Certificate from Association of Inventions Foshan 2018

Zlatna medalja, Kinesko udruženje izumitelja, Foshan, 2018.

Certificate from Inventions, Belgrade 2018

Zlatna plaketa i zlatna medalja, Pronalazaštvo, Beograd, 2018.

Certificate from Invent Arena Trinec 2018

Zlatna medalja, Invent Arena, Třinec, 2018.

Certificate from International Federation of INventors, Geneva 2018

Zlatna medalja, Međunarodni savez udruženja izumitelja, Ženeva, 2018.

Certificate from International Federation of Intelectual Property, Belgrade 2018

Zlatna medalja, Međunarodni savez za intelektualno vlasništvo, Beograd, 2018.